Biofizikos mokslo krypties doktorantūros komitetas