Ekonomikos ir verslo administravimo fakulteto partnerystės ir projektų prodekanas