Ekonomikos ir verslo administravimo fakulteto studijų prodekanas