administracijos ir techninės priežiūros personalo judumas