Arbeidspakke 2: Økt tilgang, inkludering og mangfold