Arbeidspakke 8: Bærekraft og spredning av resultat