Kauno fakulteto prodekanas infrastruktūrai ir plėtrai