Matematikos ir informatikos fakulteto informacinių technologijų prodekanas