viserektor for tverrfaglig virksomhet og store satsinger