WP2: Prieinamumo, įtraukties ir įvairovės didinimas